Gymtijden

Alleen of samen met anderen plezier hebben in spel en beweging en het telkens ontdekken van je eigen lichamelijke mogelijkheden, het leren samenspelen en het kunnen omgaan met winnen en verliezen zijn elementen die een plaats hebben binnen het bewegingsonderwijs. In de groepen 1, 2 en 3 staat bewegingsonderwijs dagelijks op het pro-gramma. De kinderen spelen op het schoolplein of in het speellokaal. 

Vanaf groep 4 hebben de leerlingen tweemaal per week gymles in de gymzaal aan de Postweg. 

Deze twee lessen worden verdeeld in een les met gebruikmaking van toestellen en de andere les staat in het teken van allerlei spelvormen. Wij werken met de methode “Basislessen” . 

  • Gymkleding (korte broek en T-shirt of gympak) en gymschoe-nen (zonder zwarte zolen) zijn verplicht.
  • Als uw zoon / dochter na de gymnastiek om 12.00 uur of om 15.15 uur op eigen gelegenheid naar huis mag, dient u dit schriftelijk en ondertekend te melden aan de leerkracht.
  • Indien uw zoon / dochter niet mee mag doen met de gymnas-tiek, dient u dit zelf bij de leerkracht te melden, mondeling of middels een ondertekend briefje.

Gymnastiektijden in de diverse groepen:

Groep

Dagen

Tijden

1 / 2 /3 

Dagelijks *

Wisselend

4 / 5

Donderdagmiddag

12.30 – 14.00 u.

6

Woensdagmiddag

12.30 – 14.00 u.

7 / 8
(helft)

Woensdagochtend

8.30 - 10.00 u.

7 / 8
(helft)

Woensdagochtend

10.30 – 12.00 u.

* deze gymles wordt op school in het speellokaal gegeven of buiten op het plein