Gymtijden

Alleen of samen met anderen plezier hebben in spel en beweging en het telkens ontdekken van je eigen lichamelijke mogelijkheden, het leren samenspelen en het kunnen omgaan met winnen en verliezen zijn elementen die een plaats hebben binnen het bewegingsonderwijs. In de groepen 1 en 2 staat bewegingsonderwijs dagelijks op het programma. De kinderen spelen op het schoolplein of in het speellokaal. 

Vanaf groep 3 hebben de leerlingen 1 keer per week een blokuur gymnastiek in de gymzaal aan de Postweg. 

De gymlessen worden verdeeld in lessen met gebruikmaking van toestellen en anderen lessen staan in het teken van allerlei spelvormen. Wij werken met de methode “Basislessen” . 

  • Gymkleding (korte broek en T-shirt of gympak) en gymschoenen (geen zwarte zolen) zijn verplicht.
  • Indien uw zoon / dochter niet mee mag doen met de gymnastiek, dient u dit zelf bij de leerkracht te melden, mondeling of middels een ondertekend briefje.

Gymnastiektijden in de diverse groepen:

Groep

Dagen

Tijden

1 en 2

Dagelijks *

Wisselend

3-4

Donderdagmiddag

12.30 – 14.00 uur

5-6

Dinsdagmiddag

12.30 – 14.00 uur

7-8

Maandagmiddag

12.30 - 14.00 uur

     

 

* deze gymles wordt op school in het speellokaal gegeven of buiten op het plein