Ouderbetrokkenheid & ouderbijdrage

Gesprek met leerkracht en/of directie

Indien ouders / verzorgers graag iets willen bespreken, kunnen zij een afspraak maken met de leerkracht. Indien nodig, kan er een vervolg afspraak gemaakt worden.

Voor een gesprek met de directie kunt u het beste telefonisch/via e-mail een afspraak maken.

 

Social Schools

Om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden gebruiken we "Social Schools".  Dit is een complete, veilige en afgesloten communicatie-app.  Hierin wordt u geïnformeerd over het wel en wee van de groep van uw kind(eren) en de school.

 

Website

Onze school heeft een website ( www.sinttheresiaschool.nl ), waar u zakelijke informatie ook foto's van evenementen  kunt vinden.

Ook bij een website dient terdege rekening gehouden te worden met de privacy van betrokkenen.

Daarom hebben wij de volgende afspraken gemaakt:

  • Bij inschrijving van een nieuwe leerling wordt aan de ouder(s) / verzorger(s) toestemming gevraagd om foto’s en werkstukken van hun kind(eren) op de website van school te plaatsen.

  • De namen van leerlingen voor wie geen toestemming is afgegeven, worden op een lijst geplaatst. De leerkrachten raadplegen deze lijst als er foto’s / werkstukken gemaakt worden voor de site.

 

Ouderbijdrage t.b.v. Oudervereniging

Voor het huidige schooljaar zijn de kosten per kind       €             47,50    

Bij aanmelding na 1 januari                                            €             35,00

Bij aanmelding na het schoolreisje                                 €             0,00

Aanpassing en vaststelling van de bijdrage geschiedt jaarlijks op de, door de oudervereniging uitgeschreven, algemene ouderavond.

Voor vragen kunt U terecht bij de penningmeester van de OV.