Ouderbetrokkenheid & ouderbijdrage

Gesprek met leerkracht en / of directie

Indien ouders / verzorgers graag iets willen bespreken , kunnen zij een afspraak maken met de leerkracht. Indien nodig, kan er een vervolg afspraak gemaakt worden.

Voor een gesprek met de directie kunt u het beste telefonisch/via e-mail een afspraak maken.

Nieuwsbrief

Om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden, streven wij er naar om wekelijks ’t Informantje, onze nieuwsbrief uit te geven. Hierin wordt u geïnformeerd over het wel en wee van de school.

’t Informantje wordt zo veel mogelijk per email verzonden aan de ouders/verzorgers.

Website

Onze school heeft een website ( www.sinttheresiaschool.nl ), waar u naast zakelijke informatie ook foto's van evenementen en de nieuwsbrief kunt vinden.

Ook bij een website dient terdege rekening gehouden te worden met de privacy van betrokkenen.

Daarom hebben wij de volgende afspraken gemaakt:

  • Bij inschrijving van een nieuwe leerling wordt aan de ouder(s) / verzorger(s) toestemming gevraagd om foto’s en werkstukken van hun kind(eren) op de website van school te plaatsen.

  • De namen van leerlingen voor wie geen toestemming is afgegeven, worden op een lijst geplaatst. De leerkrachten raadplegen deze lijst als er foto’s / werkstukken gemaakt worden voor de site.

Vrijwillige ouderbijdrage

Voor het huidige schooljaar zijn de kosten per kind       €             47,50    

Bij aanmelding na 1 januari                                            €             35,00

Bij aanmelding na het schoolreisje                                 €             0,00

Aanpassing en vaststelling van de bijdrage geschiedt jaarlijks op de, door de oudervereniging uitgeschreven, algemene ouderavond.

Voor vragen kunt U terecht bij de penningmeester van de OV.