Leerlingondersteuning

Onze school biedt waar nodig extra ondersteuning aan uw kind. Deze ondersteuning vinden wij als school heel belangrijk, omdat we graag zien dat onze leerlingen optimaal presteren. Daar helpen we ze graag een handje bij! De directeur bepaalt op welke wijze wij als school medewerking verlenen als het gaat om leerlingondersteuning. Uiteraard wordt u hiervan op de hoogte gesteld als het uw kind betreft.

Voor u als ouders geldt dat de scholen de belangrijkste informatiebron zijn als het gaat om Passend Onderwijs en extra ondersteuning aan uw kind. De school heeft dagelijks contact met de leerling en vervult daarmee in de ogen van het samenwerkingsverband een belangrijke rol in de adequate informatievoorziening aan ouders. 

De Stichting Primenius heeft een ondersteuningsteam, het OOT. Zie voor meer informatie de website van Primenius. 

Het samenwerkingsverband 22.02 heeft een eigen website: 
www.SWV2202.nl. Op deze website vinden ouders/verzorgers een apart tabblad met meer informatie over de ontwikkelingen, plannen en activiteiten van het samenwerkingsverband. 

Op www.passendonderwijs.nl  (website van ministerie OCW) en op www.passendonderwijsenouders.nl  kunnen ouders / verzorgers meer informatie vinden over de samenwerkingsverbanden e over Passend Onderwijs. 

Daarnaast is er het Steunpunt Passend Onderwijs. Hier kunnen ouders / verzorgers terecht met alle vragen over extra ondersteuning binnen het onderwijs. Het Steunpunt Passend Onderwijs is telefonisch bereikbaar: (0800) 5010 (vaste telefoon, gratis) of (0900) 5010 123 (€ 0,45 per gesprek + kosten mobiel).

Tot slot heeft iedere school een eigen intern begeleider (ib’er). Deze onderwijsmedewerker is in staat verdere vragen van u te beantwoorden over de uitvoer van Passend Onderwijs op de school.