Voorschool

In de Sint Theresia is sinds 2015 een voorschool aanwezig. Sinds juli 2020 is de voorschool in handen van Villa Tovertuin. De voorschool is een opvang voor kinderen tussen 2,5 jaar en 4 jaar spelend leren. De voorschool bereidt de kinderen voor op de basisschool zodat zij een goede start hebben. Er wordt gewerkt met een speciaal educatief prgramma en er is veel aandacht en tijd voor taalspelletjes, voorlezen, tekenen, luisteren, zingen en bewegen.

De voorschool van Villa Tovertuin werkt nauw samen met de St. Theresiaschool.  De thema's worden op elkaar afgestemd, net zoals het leerlingvolgsysteem. Ook speelt de voorschool vaak samen met de leerlingen van groep 1-2 op het plein van de St. Theresiaschool. Deze samenwerking zorgt ervoor dat de peuters het minder spannend vinden om, als ze 4 jaar zijn, naar groep 1 te gaan. De juf en de klasgenootjes zijn al bekend en vertrouwd met elkaar.

 

 

Voorschool Villa Tovertuin werkt ook met het VVE-programma. Dat is een programma dat er op gericht is om onderwijs- of ontwikkelingsachterstanden bij jonge kinderen van circa 2 tot 6 jaar te verminderen. Dat kan een positief effect hebben op hun verdere schoolloopbaan

Meer informatie over de voorschool van Villa Tovertuin kunt u vinden op de website: https://villatovertuin.nl/peuteropvang/

 

Voorschool Villa Tovertuin heeft 2 groepen:

Groep Groen: Maandag en woensdag van 08.30 uur tot 13.45 uur

Groep Geel: Dinsdag en donderdag van 08.30 uur tot 13.45 uur