Voorschool

In de Sint Theresia is sinds 2015 een voorschool aanwezig. De voorschool is een opvang voor kinderen tussen 2,5 jaar en 4 jaar spelend leren. De voorschool bereidt de kinderen voor op de basisschool zodat zij een goede start hebben. Er wordt gewerkt met een speciaal educatief prgramma en er is veel aandacht en tijd voor taalspelletjes, voorlezen, tekenen, luisteren, zingen en bewegen.

De voorschool van Villa Tovertuin werkt nauw samen met de St. Theresiaschool.  De thema's wordenop elkaar afgestemd, net zoals het leerlingvolgsysteem. Ook speelt de voorschool vaak samen met groep 1 op het plein van de St. Theresiaschool. Deze samenwerking zorgt ervoor dat de peuters het minder spannend vinden om, als ze 4 jaar zijn, naar groep 1 te gaan. De juf en de klasgenootjes zijn al bekend en vertrouwd met elkaar.

Voorschool Villa Tovertuin werkt ook met het VVE-programma. Dat is een programma dat er op gericht is om onderwijs- of ontwikkelingsachterstanden bij jonge kinderen van circa 2 tot 6 jaar te verminderen. Dat kan een positief effect hebben op hun verdere schoolloopbaan.

De voorschool valt sinds 06 juli 2020 onder Villa Tovertuin. De voorschool is tijdelijk gehuisvest in Villa Tovertuin. Zo gauw alle vergunningen binnen zijn komt de voorschool weer in de St. Theresiaschool. De voorschool is toegankelijk voor kinderen vanaf 2,5 jaar tot 4 jaar.  Voor meer informatie zie de website: https://villatovertuin.nl/peuteropvang/

 

Voorschool Villa Tovertuin heeft 2 groepen:

Groep Groen: Maandag en woensdag van 08.30 uur tot 13.45 uur

Groep Geel: Dinsdag en donderdag van 08.30 uur tot 13.45 uur