Missie & Visie

Onze missie is

"SAMEN TALENTEN ONTWIKKELEN"

kbs Sint Theresia is een katholieke basisschool waar zowel kinderen als volwassenen zich inspannen eigen en gezamenlijke talenten te ontwikkelen. Om hier gelegenheid voor te bieden creëren wij een veilige omgeving waarin wederzijds respect, saamhorigheid en plezier belangrijke waarden zijn.

Onze school is geen school voor alleen katholieke kinderen, maar een katholieke school voor alle kinderen.

Wij geven uiting aan onze identiteit via de samenwerking met de parochie, onze catechesemethode, bidden, vieringen in de kerk en lessen van de pastoor.

 

Visie op leren en ontwikkelen

Het is onze overtuiging dat een kind binnen het onderwijs zichzelf moet kunnen zijn (of leren worden). Om dit te kunnen waarborgen, staat het kind dan ook centraal. Wanneer je een kind wilt begeleiden zichzelf te zijn of worden, moet je het kind leren kennen. Door met een kind in gesprek te gaan over wat hij of zij wil leren en hoe, leren we het kind beter kennen en vergroten wij het welbevinden en de betrokkenheid van de kind. Wij willen kinderen binnen ons onderwijs de ruimte geven om eigen beslissingen te nemen en te ervaren waar hun eigen grenzen en talenten liggen. Hierin zien we een gedeelde verantwoordelijkheid voor kinderen, ouders en school, vanuit wederzijds respect, zodat niet alleen kinderen zich prettig voelen binnen de school, maar ook hun ouders en alle mensen die in de school werken.

 

Visie op schoolontwikkeling

Om de razendsnelle ontwikkelingen in de samenleving te kunnen volgen en leerlingen hiermee vertrouwd te maken, zal steeds meer digitaal leermateriaal gebruikt gaan worden binnen het onderwijs, m.b.v. verschillende devices. Dit stelt ons ook in staat om kinderen op hun eigen tempo hun eigen leerlijn te laten volgen. Deze weg naar gepersonaliseerd leren hebben wij al ingezet. Door de ontwikkeling van ieder kind te stimuleren en te volgen en de zelfredzaamheid en zelfstandigheid te bevorderen zorgen wij dat de kinderen zich eigenaar voelen van hun eigen ontwikkeling.

 

Visie op mens en maatschappij

De school is onderdeel van de samenleving. We kunnen via verschillende media kennis nemen van culturen van over de hele wereld en veel van die culturen kunnen we tegenwoordig daadwerkelijk tegenkomen in onze eigen leefomgeving. Via die zelfde media worden we overspoeld met informatie van over de hele wereld, wat ons denken en handelen bewust en onbewust beïnvloedt en daarmee ook het onderwijs. De uitdaging om kinderen zichzelf te leren kennen en van daaruit bewuste keuzes te leren maken, is hiermee nog groter dan twintig jaar geleden. Niet alleen de basisvaardigheden leren en opgeleid worden voor een bepaald beroep is van belang, maar vooral ook het leren omgaan met de veelheid van informatie die wij tot onze beschikking hebben. Onderwijs passend maken betekent in deze tijd vooral ook leerlingen nieuwsgierig, wereldwijs, flexibel en ondernemend maken. De leerlingen die nu op de basisschool zitten zullen uiteindelijk beroepen gaan vervullen die wij ons nu nog maar deels kunnen voorstellen.

De school is de samenleving in het klein. Ieder kind maakt deel uit van de groep, van de school. Wij werken dan ook actief aan groepsvorming. Dit doen wij o.a. door te werken volgens de principes van KiVa. Hierbij benadrukken wij dat iedereen er mag zijn, met zijn of haar eigen talenten en kwaliteiten. Wederzijds respect is hierbij een belangrijke waarde, zodat wij van en met elkaar kunnen leren.