Missie & Visie

Onze missie is

Om ieder kind in staat te stellen om het maximale uit zichzelf te halen en uit te groeien tot een onderzoekende wereldburger bieden wij binnen onze opvang en onderwijs gepersonaliseerd leren aan in een doorgaande lijn.   

Hierbij zijn kinderen medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces waarbij de professional kennis overdraagt en door middel van coaching kinderen begeleidt en stimuleert. De professional ondersteunt de kinderen met zijn expertise en vaardigheid om keuzes te maken die aansluiten bij de talenten, ondersteuningsbehoeften en ambities van het kind.   

   

De professionals realiseren samen met de kinderen een veilig pedagogisch klimaat waarin kinderen optimaal tot ontwikkeling komen. Wij creëren een rijke leeromgeving waar kinderen vanuit intrinsieke- en extrinsieke motivatie betrokken zijn en maximaal tot ontwikkeling komen. De professionals en kinderen zijn samen verantwoordelijk voor het leerproces. De sturing van de professional neemt via gedeelde sturing af tot uiteindelijk zo veel als mogelijk zelfsturing door de kinderen, waarbij zij op eigen wijze en eigen tempo werken aan leerdoelen. Hierdoor worden zelfregulatie (o.a. over het gedrag en omgaan met feedback) en metacognitie (creatief denken en leren plannen) vergroot. 

 

De kinderen, professionals, ouders en de omgeving werken samen als team vanuit vertrouwen en in interactie met elkaar aan de ontwikkeling van de kinderen. Zo kunnen de kinderen hun vleugels uitslaan en de wereld ontdekken.

 

 

Wij zijn betrokken 

Ieder kind is een wereldburger. Jij bent een echte wereldburger als je je realiseert dat wat jij doet effect heeft op de rest van de wereld. Jij kunt het verschil maken. 

Dat betekent dat je leert nadenken over de keuzes die je maakt. Bij ons leer je ook hoe je dat kunt doen. Wij zijn betrokken bij jouw leerproces als wereldburger. Zo zorgen wij er samen voor dat je,  

als kind van nu, klaar bent voor de toekomst.  

 

Wij laten jou groeien 

Bij ons leer je voor de rest van je leven, dit is je basis. En het vertrekpunt is je eigen ontwikkeling.  

Je leert het best als je goed in je vel zit, jouw omgeving moet daarom veilig zijn. 

De St. Theresiaschool is zo’n veilige plek, daar je mag zijn wie je bent, daar groei je op tot een zelfstandig mens. Daarvoor ga je bepaalde vaardigheden oefenen zoals samen spelen, overleggen, beslissen, maar ook samen de verantwoording dragen voor jezelf, elkaar, de klas en de omgeving.  

Je ervaart het prettige gevoel van samen zijn en samen groeien. 

 

Wij zijn benieuwd 

Wij zijn benieuwd naar wie jij bent, wat jij wilt leren en wat we voor elkaar kunnen betekenen. 

Bij ons ben je medeverantwoordelijk voor waar je jouw nieuwsgierigheid op richt. Wij zorgen voor een rijke en veilige leeromgeving, met een passend aanbod. Zodat jij, samen met de mensen om je heen, verantwoorde keuzes kunt maken. Op deze manier creëren we mogelijkheden om jou te laten ontplooien en te ontwikkelen. Jouw ontdekkingen deel je met de kinderen en volwassenen om je heen. Dan wordt het een gezamenlijk leerproces.  

 

Wij willen inspireren 

Wie leert, ontdekt. En wat is er leuker dan samen te ontdekken en deze ontdekkingen te delen met anderen? Zo inspireer jij mensen om je heen en help jij ze leren. Dat is de omgeving waarin jij groeit.  

Ontdekken betekent je ontwikkelen. Dat zien we graag gebeuren. Bij jou, bij onszelf en natuurlijk ook bij je ouders en andere betrokkenen bij de St. Theresiaschool.