Identiteit

Op de St. Theresiaschool halen we het beste uit leerlingen en professionals, geven we eigentijds onderwijs en zijn een plek waar we elkaar ontmoeten. We leiden onze leerlingen op om uitdagingen aan te kunnen gaan die we nu nog niet kennen. Als kinderen van school komen, zijn er banen die wij nu nog niet kennen, is de maatschappij anders dan nu. We zijn een ondernemende school die toekomstgericht kijkt en innovatief onderwijs biedt. 

Wij zijn verantwoordelijk voor elkaar. De leerlingen voelen zich veilig en prettig bij ons waardoor ze het beste uit zichzelf kunnen halen. De kleinschaligheid van de school draagt bij aan het behalen van bovenstaande doelstellingen. 

Onze katholieke identiteit geeft richting aan de waarden en normen van waaruit wij het onderwijs verzorgen:

 • Respectvol omgaan met onze omgeving
 • De basis in de omgang met elkaar is vertrouwen
 • Ieder mens is uniek en gelijkwaardig
 • Gezamenlijkheid, verantwoordelijkheid, eerlijkheid en rechtvaardigheid 
 • Ons klimaat van geborgenheid, saamhorigheid en veiligheid vormt de basis voor leerlingen uit alle culturen

Wij begeleiden de kinderen naar een eigen levensopvatting, waarbij het opkomen voor de zwakkeren, het nastreven van gerechtigheid en het afwijzen van discriminatie en racisme belangrijk zijn.    
Wij staan open voor discussie en het bespreekbaar maken van maatschappelijke onderwerpen. Team, kinderen, ouders/verzorgers en omgeving weten waar we als school voor staan en waar we mee bezig zijn. 

De St. Theresiaschool:

 • gaat ervan uit dat ieder kind uniek is
 • werkt aan de brede vorming van kinderen
 • zorgt voor een schoolklimaat waar begeleiding en onderwijs samengaan
 • stelt respect en vertrouwen in elkaar centraal
 • werkt volgens een eigen schoolconcept met eigen doelen en criteria, binnen de vastgestelde kaders
 • beschouwt ouders/verzorgers als partners
 • zorgt voor eigentijds katholiek onderwijs, op zoek naar eigen identiteit met ruimte voor persoonlijke invulling
 • investeert in middelen om het didactisch handelen en het leerproces te ondersteunen.

 

Godsdienst/levensbeschouwing op onze school
Als methode voor het vakgebied 'godsdienst/levensbeschouwing' maken wij op onze school gebruik van de methode 'Trefwoord'. U kunt dat zien in de klas, want 'Trefwoord' werkt op basis van een kalender, die in alle groepen een vaste plek heeft. De methode geeft voor iedere dag een gedicht, spel, lied, verhaal of bijbeltekst.

Gedurende enkele weken vormen al die onderwerpen samen één thema, dat uitgebeeld is op de kleurenposters bij de kalender. In de handleiding vindt de leerkracht aanwijzingen om verder met de leerlingen door te gaan op het onderwerp van de dagopening. Deze uitwerking is verschillend voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw.

In een doorgaande lijn komen op die manier ieder schooljaar ongeveer dertien thema's aan bod. Deze thema's sluiten aan bij de belevings- en ervaringswereld van de leerlingen (bijvoorbeeld: ‘Wie ben ik?’), bij actuele ontwikkelingen en vraagstukken in de samenleving (bijvoorbeeld: ‘Geweld’) en zijn steeds gebaseerd op een samenhangend aanbod aan bijbelverhalen (bijvoorbeeld: Abraham, Mozes, Jezus). 

Naast de methode Trefwoord houden wij jaarlijks vier vieringen in de kerk: een openingsviering voor het nieuwe schooljaar, een kerstviering, een Paasviering rond het thema van de Vastenactie en een slotviering om het schooljaar af te sluiten.