Identiteit

Onze school is een katholieke school. Het is geen school voor alleen katholieke kinderen, maar een katholieke school voor alle kinderen.

Onze identiteit komt tot uiting in de wijze waarop we met elkaar omgaan. Vanuit een gezamenlijke katholieke achtergrond hebben we onze normen en waarden geformuleerd en dragen deze door ze voor te leven over aan onze leerlingen.

Godsdienst/levensbeschouwing op onze school
Als methode voor het vakgebied 'godsdienst/levensbeschouwing' maken wij op onze school gebruik van de methode 'Trefwoord'. U kunt dat zien in de klas, want 'Trefwoord' werkt op basis van een kalender, die in alle groepen een vaste plek heeft. De methode geeft voor iedere dag een gedicht, spel, lied, verhaal of bijbeltekst.

Gedurende enkele weken vormen al die onderwerpen samen één thema, dat uitgebeeld is op de kleurenposters bij de kalender. In de handleiding vindt de leerkracht aanwijzingen om verder met de leerlingen door te gaan op het onderwerp van de dagopening. Deze uitwerking is verschillend voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw.

In een doorgaande lijn komen op die manier ieder schooljaar ongeveer dertien thema's aan bod. Deze thema's sluiten aan bij de belevings- en ervaringswereld van de leerlingen (bijvoorbeeld: ‘Wie ben ik?’), bij actuele ontwikkelingen en vraagstukken in de samenleving (bijvoorbeeld: ‘Geweld’) en zijn steeds gebaseerd op een samenhangend aanbod aan bijbelverhalen (bijvoorbeeld: Abraham, Mozes, Jezus). 

Naast de methode Trefwoord houden wij jaarlijks vier vieringen in de kerk: een openingsviering voor het nieuwe schooljaar, een kerstviering, een Paasviering rond het thema van de Vastenactie en een slotviering om het schooljaar af te sluiten.