Over ons

De Sint Theresiaschool is een katholieke basisschool in Barger – Compascuum liggend in de Gemeente Emmen. De school verzorgt onderwijs aan kinderen van 4 t/m 12 jaar. De school is een transparante organisatie waar ouders, kinderen, leerkrachten en andere betrokkenen elkaar ontmoeten. Elk met hun eigen inbreng en verantwoordelijkheid. We verwachten wederzijds respect en dragen dit ook uit naar kinderen en hun ouders. Iedereen is welkom op onze school. Dit betekent dat kinderen met een andere levensovertuiging ook van harte welkom zijn op onze school. De school is onderhoudt op verschillende terreinen relaties met externe instanties. Er is sprake van verbondenheid tussen de school, de kerk en de dorpsgemeenschap. Op onze website vindt u uitgebreide informatie wanneer u klikt op de schoolgids.

Samen talenten ontwikkelen

Welkom op de website van basisschool Sint Theresia.  Via deze site willen wij u graag informeren over onze school. U staat misschien voor de keuze om een basisschool te zoe-ken voor uw kind; een belangrijke stap waarmee wij u graag verder helpen. 

De school werkt samen met de kinderen, ouders en teamle-den aan een zo veilig mogelijk klimaat met als uitgangspunt dat wij van elkaar kunnen leren. Wij willen graag dat kinde-ren veel leren en met plezier naar school gaan. Eigen ver-antwoordelijkheid en zelfstandigheid bij het oplossen van problemen worden door ons als team gestimuleerd. Belang-rijk hierbij is, dat kinderen rekening houden met de ander, maar tegelijkertijd ook opkomen voor zichzelf op een res-pectvolle manier.

Heeft deze site uw nieuwsgierig gemaakt naar onze school, dan nodigen wij u graag uit voor een kennismakingsgesprek en rondleiding met onze locatieleider Wilma Geuzinge.

Een afspraak kunt u maken via:
Telefoonnummer 0591-349275 of email

Team kbs Sint Theresia