Over ons

De Sint Theresiaschool is een katholieke basisschool in Barger – Compascuum liggend in de Gemeente Emmen. De school verzorgt onderwijs aan kinderen van 4 t/m 12 jaar. De school is een transparante organisatie waar ouders, kinderen, leerkrachten en andere betrokkenen elkaar ontmoeten. Elk met hun eigen inbreng en verantwoordelijkheid. We verwachten wederzijds respect en dragen dit ook uit naar kinderen en hun ouders. Iedereen is welkom op onze school. Dit betekent dat kinderen met een andere levensovertuiging ook van harte welkom zijn op onze school. De school is onderhoudt op verschillende terreinen relaties met externe instanties. Er is sprake van verbondenheid tussen de school, de kerk en de dorpsgemeenschap. Op onze website vindt u uitgebreide informatie wanneer u klikt op de schoolgids.

Samen talenten ontwikkelen

Welkom op de website van basisschool Sint Theresia.  Via deze site willen wij u graag informeren over onze school. U staat misschien voor de keuze om een basisschool te zoeken voor uw kind; een belangrijke stap waarmee wij u graag verder helpen. 

De school werkt samen met de kinderen, ouders en teamleden aan een zo veilig mogelijk klimaat met als uitgangspunt dat wij van elkaar kunnen leren. Wij willen graag dat kinderen veel leren en met plezier naar school gaan. Eigen ver-antwoordelijkheid en zelfstandigheid bij het oplossen van problemen worden door ons als team gestimuleerd. Belangrijk hierbij is, dat kinderen rekening houden met de ander, maar tegelijkertijd ook opkomen voor zichzelf op een respectvolle manier.

Heeft deze site uw nieuwsgierig gemaakt naar onze school, dan nodigen wij u graag uit voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en rondleiding met onze directeur Anneke Voss-Abelen.

Een afspraak kunt u maken via:
Telefoonnummer 0591-349275 of email

Team kbs Sint Theresia

Voorschool

In de Sint Theresia is sinds 2015 een voorschool aanwezig. Sinds juli 2020 is de voorschool in handen van Villa Tovertuin. De voorschool is een opvang voor kinderen tussen 2,5 jaar en 4 jaar spelend leren. De voorschool bereidt de kinderen voor op de basisschool zodat zij een goede start hebben. Er wordt gewerkt met een speciaal educatief prgramma en er is veel aandacht en tijd voor taalspelletjes, voorlezen, tekenen, luisteren, zingen en bewegen.

De voorschool van Villa Tovertuin werkt nauw samen met de St. Theresiaschool.  De thema's worden op elkaar afgestemd, net zoals het leerlingvolgsysteem. Ook speelt de voorschool vaak samen met de leerlingen van groep 1-2 op het plein van de St. Theresiaschool. Deze samenwerking zorgt ervoor dat de peuters het minder spannend vinden om, als ze 4 jaar zijn, naar groep 1 te gaan. De juf en de klasgenootjes zijn al bekend en vertrouwd met elkaar.

 

 

Voorschool Villa Tovertuin werkt ook met het VVE-programma. Dat is een programma dat er op gericht is om onderwijs- of ontwikkelingsachterstanden bij jonge kinderen van circa 2 tot 6 jaar te verminderen. Dat kan een positief effect hebben op hun verdere schoolloopbaan

Meer informatie over de voorschool van Villa Tovertuin kunt u vinden op de website: https://villatovertuin.nl/peuteropvang/

 

Voorschool Villa Tovertuin heeft 2 groepen:

Groep Groen: Maandag en woensdag van 08.30 uur tot 13.45 uur

Groep Geel: Dinsdag en donderdag van 08.30 uur tot 13.45 uur

 

Lees verder »

Missie & Visie

Onze missie is

Om ieder kind in staat te stellen om het maximale uit zichzelf te halen en uit te groeien tot een onderzoekende wereldburger bieden wij binnen onze opvang en onderwijs gepersonaliseerd leren aan in een doorgaande lijn.   

Hierbij zijn kinderen medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces waarbij de professional kennis overdraagt en door middel van coaching kinderen begeleidt en stimuleert. De professional ondersteunt de kinderen met zijn expertise en vaardigheid om keuzes te maken die aansluiten bij de talenten, ondersteuningsbehoeften en ambities van het kind.   

   

De professionals realiseren samen met de kinderen een veilig pedagogisch klimaat waarin kinderen optimaal tot ontwikkeling komen. Wij creëren een rijke leeromgeving waar kinderen vanuit intrinsieke- en extrinsieke motivatie betrokken zijn en maximaal tot ontwikkeling komen. De professionals en kinderen zijn samen verantwoordelijk voor het leerproces. De sturing van de professional neemt via gedeelde sturing af tot uiteindelijk zo veel als mogelijk zelfsturing door de kinderen, waarbij zij op eigen wijze en eigen tempo werken aan leerdoelen. Hierdoor worden zelfregulatie (o.a. over het gedrag en omgaan met feedback) en metacognitie (creatief denken en leren plannen) vergroot. 

 

De kinderen, professionals, ouders en de omgeving werken samen als team vanuit vertrouwen en in interactie met elkaar aan de ontwikkeling van de kinderen. Zo kunnen de kinderen hun vleugels uitslaan en de wereld ontdekken.

 

 

Wij zijn betrokken 

Ieder kind is een wereldburger. Jij bent een echte wereldburger als je je realiseert dat wat jij doet effect heeft op de rest van de wereld. Jij kunt het verschil maken. 

Dat betekent dat je leert nadenken over de keuzes die je maakt. Bij ons leer je ook hoe je dat kunt doen. Wij zijn betrokken bij jouw leerproces als wereldburger. Zo zorgen wij er samen voor dat je,  

als kind van nu, klaar bent voor de toekomst.  

 

Wij laten jou groeien 

Bij ons leer je voor de rest van je leven, dit is je basis. En het vertrekpunt is je eigen ontwikkeling.  

Je leert het best als je goed in je vel zit, jouw omgeving moet daarom veilig zijn. 

De St. Theresiaschool is zo’n veilige plek, daar je mag zijn wie je bent, daar groei je op tot een zelfstandig mens. Daarvoor ga je bepaalde vaardigheden oefenen zoals samen spelen, overleggen, beslissen, maar ook samen de verantwoording dragen voor jezelf, elkaar, de klas en de omgeving.  

Je ervaart het prettige gevoel van samen zijn en samen groeien. 

 

Wij zijn benieuwd 

Wij zijn benieuwd naar wie jij bent, wat jij wilt leren en wat we voor elkaar kunnen betekenen. 

Bij ons ben je medeverantwoordelijk voor waar je jouw nieuwsgierigheid op richt. Wij zorgen voor een rijke en veilige leeromgeving, met een passend aanbod. Zodat jij, samen met de mensen om je heen, verantwoorde keuzes kunt maken. Op deze manier creëren we mogelijkheden om jou te laten ontplooien en te ontwikkelen. Jouw ontdekkingen deel je met de kinderen en volwassenen om je heen. Dan wordt het een gezamenlijk leerproces.  

 

Wij willen inspireren 

Wie leert, ontdekt. En wat is er leuker dan samen te ontdekken en deze ontdekkingen te delen met anderen? Zo inspireer jij mensen om je heen en help jij ze leren. Dat is de omgeving waarin jij groeit.  

Ontdekken betekent je ontwikkelen. Dat zien we graag gebeuren. Bij jou, bij onszelf en natuurlijk ook bij je ouders en andere betrokkenen bij de St. Theresiaschool. 

 

Lees verder »

Identiteit

Onze school is een katholieke school waar alle kinderen welkom zijn.Lees verder »